Adenotonsillektomi (Genizeti ve Bademcik ameliyatları)

 GENİZETİ AMELİYATI (Adenoidektomi)

Genel anestezi altında, ağıza yerleştirdiğimiz ekartör vasıtasıyla adenoid dokusunu genizden kürete ederek çıkartıyorum. Kanama kontrolünde sızıntı saptadığımda elektro koterle kanamayı kontrol altına alıyorum (bu bölge dikiş atmak için uygun bir bölge değildir). Hastanın kanama durumuna göre sadece genizeti ameliyatı 5-10 dakika süren bir ameliyattır.

BADEMCİK AMELİYATI (Tonsillektomi)

Genel anestezi altında, ağıza yerleştirilen ekartör vasıtasıyla klasik diseksiyon tekniğinin yanında elektrokoter ve laser yardımlı tonsillektomi teknikleride tarif edilmiştir. Ben klasik tonsillektomiyi tercih ediyorum. Ameliyat sonrası ağrıyı en aza indirmek için elektrokoteri mümkün olduğunca az kullanıyorum. Laser kullanımının klasik tekniğe üstünlüğü kanıtlanmadığı gibi operasyon sonrası şiddetli ağrıya neden olmaktadır. Gerek thermal welding gerekse elektrokoterle yapılan diseksiyonlarda ameliyattan bir hafta sonra kabuk atmasına bağlı olarak kanama riski olmaktadır.

Klasik diseksiyon tekniğiyle yapıyorum ve bademcik yataklarını eriyen dikiş materyaliyle dikiyorum. Böylece açık yara yüzeyi oluşmadığı için bir hafta sonra kabuk atmasına bağlı kanama riski oluşturmuyorum.